Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää yhden vuosikokouksen helmi-huhtikuu aikana. Vuosikokouskutsu lähetetään jäsenten sähköpostiin sekä julkaistaan nettisivujen jäsensivustolla viimeistään 14 vrk ennen kokospäivää. Kokoukseen voi osallistua edustajan välityksellä valtakirjalla sekä hallituksen tai jäsenkokouksen niin päättäessä myös esim. puhelimitse tai netin kautta. Vuosikokouksen päätökset annetaan tiedoksi kaikille jäsenille jäsenpostin välityksellä. Kokouksessa äänioikeus on kaikilla niillä hallituksen hyväksymillä jäsenillä, joiden edellisen vuoden jäsenmaksu on maksettu.

Hallituksen kokouksia pidetään tarvittaessa, yleensä keskimäärin kymmenen kertaa vuoden aikana. Hallituksen kokouspöytäkirjat eivät ole julkisia. Hallituksen päätöksistä ilmoitetaan jäsenille jäsenpostin välityksellä.