Vuosikokous 29.4.2022

 

TERVETULOA EI KIUSATA RY:N VUOSIKOKOUKSEEN!

EI KIUSATA RY:N VUOSIKOKOUS

Aika ja paikka: Perjantai 29.4.2022 klo 18.00
Facebook-ryhmäkeskustelu
Ilmoittautuminen kokoukseen viimeistään 28.4.2022 mennessä
sihteerille sähköpostiosoitteeseen mari.tuttavainen@eikiusata.fi.

TERVETULOA!

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja

2.2 Valitaan kokouksen sihteeri.

2.3 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2.4 Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

3. KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

3.1 Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen

3.2 Kokouksen osanottajien toteaminen

3.3 Valtakirjojen hyväksyminen

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

5. TILINPÄÄTÖS, TOIMINTAKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO
VUODELTA 2021

6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

7. VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN

8. JÄSENMAKSU VUODELLE 2022

9. PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2022

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA VUODELLE 2022

11. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA VUODELLE
2022

TERVETULOA!